เทคโนโลยีในอนาคต

เทคโนโลยีในอนาคต

เทคโนโลยีในอนาคต โลกเราทุกวันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ​​การพัฒนาที่ทันสมัย ​​ทำให้ง่ายต่อการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของผู้คนและสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันถูกรวมเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ ดังนั้นองค์กรที่จะอยู่รอดและพัฒนาต้องรับตัวและจัดการเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศอาจทำให้เทคโนโลยีที่กล่าวถึงในที่นี้ล้าสมัยในไม่ช้า ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญแห่งอนาคต

เทคโนโลยีที่เราเห็นมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตของคนวัยทำงาน

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Internet of Things (IoT) มีพลังมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว ประโยชน์ ของ อินเทอร์เน็ต ยิ่งถ้าชนกัน ความรู้เป็นที่น่าสงสัย แต่เราไม่สามารถดูถูกแบบนั้นได้ เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในงานและอุตสาหกรรมต่างๆ จึงมีงานหลายประเภทที่มีความเสี่ยงที่จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี เช่น งานประจำ การซ้ำซากจำเจ และการเดินทางในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีในอนาคต เนื่องจากหัวใจของเทคโนโลยี มีข้อมูลหลายประเภทที่พวกเขาเรียนรู้ได้ เมื่อรู้ว่าสามารถทำซ้ำรูปแบบเดิมได้และหากสามารถแทนที่งานของผู้คนได้ งานจำนวนมากจะตกงาน เพราะเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากกว่าและไม่พึ่งพาคน

AI และ IoT รวมถึงหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

มีประโยชน์มากมายสำหรับอุตสาหกรรมและสาขาต่างๆ ทั้งในแง่ของกำลังการผลิต การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน เสถียรภาพด้านคุณภาพ ฯลฯ เมื่อคุณได้เห็นพลังของวัตถุที่ไม่มีชีวิตเหล่านี้แล้ว เทคโนโลยีในอนาคต สิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดคือการเข้าใกล้ความจริงมากขึ้น คือโลกของการทำงานของผู้คนจะเปลี่ยนไป คนจะพลัดถิ่นด้วยเทคโนโลยี ครั้งแรกอยู่ใน 5-10 ปีและคาดว่าจะเปลี่ยนทั้งหมดภายในเวลาไม่ถึง 20 ปี

การพัฒนา เทคโนโลยีในอนาคต ในศตวรรษที่ 21

จะสามารถพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังได้ใกล้ชิดกับบุคคล โครงข่ายประสาทเทียม ระบบจำลอง ระบบเสมือน พยายามให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดข้อผิดพลาด และป้องกันการดาวน์โหลด ใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมาย เทคโนโลยีในอนาคต มีดังนี้

  • การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อทั่วโลก สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม โอกาสทางธุรกิจ เช่น ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อีคอมเมิร์ซ การผ่อนคลายด้วยการชมภาพยนตร์ ฟังเพลง และความบันเทิง เกมออนไลน์
  • พัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถฟังและโต้ตอบในภาษาพูด อ่านตัวอักษร หรือเขียนด้วยลายมือได้ หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นแบบเสมือน ในการรับรู้สามมิติและประสาทสัมผัสราวกับว่าอยู่ที่นั่น
  • พัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล ฐานความรู้ เพื่อพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญและการจัดการความรู้
  • ข้อมูลการศึกษาและการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ทางโทรศัพท์ไปยังระบบการศึกษา (mobile-education) วิชาการค้นคว้าตลอด 24 ชม. จากห้องสมุดเสมือน (virtual library)
  • การพัฒนาระบบโทรคมนาคม การสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายดาวเทียม ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ทำให้สามารถค้นหาตำแหน่งที่แน่นอนได้
  • การบริหารราชการในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) รวมถึงระบบสารสนเทศสาธารณะหรือ e-citizen

สรุป เทคโนโลยีในอนาคต

วันนี้โลกของเราอยู่ในโลกของ เทคโนโลยีในอนาคต เทคโนโลยีดูเหมือนจะเฟื่องฟูอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะทำได้ในโลกนี้ ได้เห็นแล้ว สิ่งที่เราพูดก่อนหน้านี้เป็นไปไม่ได้ วันนี้เราต้องบอกว่า “เหลือเชื่อ” เพราะชีวิตของเทคโนโลยี เราเห็นว่าชีวิตของคนธรรมดาง่ายขึ้น แต่ในมุมของคนงานมีดาบสองคม Sharp One Technology มีประโยชน์มาก เป็นอัจฉริยะที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้น แต่ในทางกลับกัน เทคโนโลยีทำให้งานของมนุษย์ยากขึ้น เทคโนโลยีในอนาคต